วิธีการให้ลูกน้อยหย่าจุกนมหลอก

วิธีการให้ลูกน้อยหย่าจุกนมหลอก

ถ้าเกิดคุณเป็นแม่ที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ ที่ลูกน้อยของตัวเองอยู่ในสภาพที่เสพย์ติดจุกหลอก บทความนี้จะช่วยทำให้ชีวิตของคุณแม่ง่ายขึ้นด้วยการให้คำแนะนำในการ กำจัดจุกหลอกเจ้าปัญหานี่ ให้ออกไปจากชีวิตของลูกน้อยของท่าน

  1. จัดตารางให้ลูกน้อยได้งีบบ่อยๆ

วิธีการที่ดีที่สุดในขั้นตอนแรกๆของการหย่าจุกนม คือการจัดตารางสำหรับการนอนที่เหมาะสมให้กับตัวเด็ก โดยให้พิจารณาจากอายุของเด็กด้วยว่าเหมาะกับการนอนในจำนวนมากน้อยเท่าใด และควรจะจัดให้เป็นระเบียบเหมาะกับตารางอื่นๆด้วย ห้องที่เอาไว้ให้เด็กนอนก็ควรจะเป็นห้องที่ ค่อนข้างมืดและมีสภาพที่เหมาะสมกับตัวของเด็กเอง และสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือนลงไป ควรจะใช้เปลยวนเข้าช่วยในการกล่อมให้หลับด้วย

  1. ไม่ให้ลูกน้อยใช้จุกหลอกในระหว่างวัน

เด็กส่วนใหญ่มักจะมีจุกนมหลอกติดปากอยู่เสมอและตลอดเวลา แต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะไม่ให้เด็กตื่นขึ้นมาและโยเยระหว่างการหลับเพราะไม่มีจุกนมแล้ว เราก็ควรจะเริ่มต้นจัดการกับตัวเด็กในเวลากลางวันด้วย โดยให้เริ่มจากการใช้ “สิ่งหลอกล่อ” อย่างเช่น เพลง, กิจกรรมสันทนาการ, ออกไปเดินเล่น ฯลฯ เพื่อล่อไม่ให้เด็กมัวแต่พะวงถึงจุกหลอกเจ้าปัญหา ให้ค่อยๆเริ่มทำไปเรื่อยๆ อย่างช้าๆ ไม่ต้องรีบร้อนมาก จนกระทั่งเด็กไม่ได้เรียกร้องหาจุกหลอกในเวลากลางวันอีกต่อไป (แต่สามารถที่จะใช้จุกนมได้ในกรณีที่เป็นกรณีฉุกเฉินจริงๆ)

  1. ปรึกษาหาข้อมูลจากคุณแม่ท่านอื่นๆ

ให้ลองพยายามหาข้อมูลจากเพื่อนๆคุณแม่ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูก (ในเรื่องของการหย่าจุกนม) หรือวิธีการที่ดีที่สุดคือการคลุกคลีตัวของเราเองเข้ากับเด็ก โดยทำให้ตัวเราเป็นที่น่าสนใจให้มากทีสุด (เสื้อผ้า, กลิ่นตัว, น้ำเสียง ฯลฯ) เพื่อให้เด็กมีความคุ้นเคยกับเรามากยิ่งขึ้น